Jabetzen edo azalera-eskubidean

  • Erregimen bereziko babes ofizialeko etxebizitza: 9.000 € - 25.000 €
  • Erregimen orokorreko babes ofizialeko etxebizitza: 12.000 € - 39.000 €
  • Etxebizitza Tasatua: 15.000 € - 50.000 €

Alokairuan

  • Erregimen bereziko babes ofizialeko etxebizitza: 3.000 € - 25.000 €
  • Erregimen orokorreko babes ofizialeko etxebizitza: 3.000 € - 39.000 €
  • Etxebizitza Tasatua: 15.000€ - 50.000€ 
  • Erabilera-lagapeneko erregimeneko etxebizitzetarako eta zuzkidura-bizitokietarako: 3.000 € - 39.000 €

Urteko gehieneko errenta. Bizikidetza-unitate errentatzailearen urteko diru-sarreren arabera ezarriko dira, 39/2008 Dekretuaren 19. eta hurrengo artikuluetan ezarritakoari jarraiki zenbatuko dira

 

URTEKO GEHINEZKO ERRENTA ERREGIMEN OROKORREKO BABES OFIZIALEKO ETXEBIZITZETAN
15.000 € edo gutziago %2,5
15.000 eta 21.000€ artean %3,2
21.000 eta 25.100€ artean %4
25.100 eta 30.000€ artean %4,7
30.000 eta 35.000€ artean %5,2
35.000 € edo gehiago %5,7

 

URTEKO GEHINEZKO ERRENTA ETXEBIZITZA SOZIALETAN
3.000 € edo gutziago (*) %2,5
3.000 eta 9.000€ artean %3,5
9.000 eta 15.000€ artean %4,5
15.000 eta 18.000€ artean %5,2
18.000 eta 22.000 € artean %6
22.000 eta 25.000 € artean %7,25
25.000 eta 28.000 € artean %8,25
28.000 eta 35.000 € artean %10,6
35.000 € edo gehiago %11,8

(*): Mugikortasun murriztu iraunkorra duten ezinduen egoerari dagokio.

 

URTEKO GEHINEZKO ERRENTA ERREGIMEN OROKORREKO UDAL ETXEBIZITZA TASATUETAN (EOUET)
Etxebizitzen salmentaren gehienezko prezioaren %3ari (ehuneko hiru) dagokiona izango da gehienez.

 

 

Itzuli