Alokairuko 21 BPEren hurrengo sustapena

 

Administrazio Kontseiluak, 2022ko maiatzaren 13an bilduta, erabaki zuen REHABITE AHOLKULARITZA TEKNIKOA S.L.P. sozietateari esleitzea Lucas de Berroa 18an dagoen Udal Eraikinaren Oinarrizko Proiektuaren eta Egikaritze Proiektuaren idazketa.

Eraikina birgaitzeko proiektuak alokairuko 21 etxebizitza aurreikusten ditu.

Gobernu Batzarrak, 2023ko otsailaren 8an egindako ohiko bilkuran, IRUNVI - Irungo Etxebizitza Sozietate Publikoa SAUri Lucas de Berroa kaleko 18. zenbakian dagoen eraikina birgaitzeko obren hirigintza-lizentzia ematea, alokairuko babes publikoko etxebizitzak (21), trastelekuak (21) eta lokalak (2) gaitzeko.

BOE eskatzaileen erregistroan inskribatzea