Babes publikoko etxebizitzen 2. eta ondorengo eskualdaketak

2018ko uztailaren 17an, “Babes Publikoko Etxebizitzen bigarren eta ondorengo eskualdatzeak esleitzeko prozedura” onetsi zuen IRUNVIko Administrazio Kontseiluak, honako etxebizitza hauen esleipena arautzeko xedez:

  • Euskal Herriko 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoa indarrean sartu baino lehen sustatuko etxebizitzak esleitzeko.
  • Euskal Herriko 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoa denaren indarraldiaren pean sustatutako etxebizitzak.
  • 3/2015 Legea, ekainaren 18koa, Etxebizitzari buruzkoa denaren indarraldiaren pean sustatutako etxebizitzak.
  • Con fecha 20 de diciembre del 2019 el Consejo de Administración de Irunvi acordó la modificación del artículo nº 26 de este Procedimiento
  • 2021eko urtarrilaren 25ean, Irungo Administrazio Kontseiluak prozedura honen 24. artikuluko d) idatz-zatia aldatzea erabaki zuen. 

Dokumentuak:

Eskualdatze-eskaeren zerrenda barematuak

2021eko urtarrilaren 25ean, Irungo Administrazio Kontseiluak onartu egin ditu kupoen araberako babes publikoko etxebizitzen bigarren eta ondorengo eskualdatze-eskaeren zerrenda barematuak.

Irungo Administrazio Kontseiluan 15 eguneko erreklamazio-epea ireki da, argitalpen hau egiten denetik kontatzen hasita.

Erreklamazioak aurkezteko epea 2021eko otsailaren 22an amaituko da.

Behin-behineko zerrendak:

Esleitzear dauden etxebizitzak

Une hauetan ez dago libre etxebizitzarik

Betekizunak

Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan izena ematea