Babes publikoko etxebizitzen 2. eta ondorengo eskualdaketak

2018ko uztailaren 17an, “Babes Publikoko Etxebizitzen bigarren eta ondorengo eskualdatzeak esleitzeko prozedura” onetsi zuen IRUNVIko Administrazio Kontseiluak, honako etxebizitza hauen esleipena arautzeko xedez:

 • Euskal Herriko 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoa indarrean sartu baino lehen sustatuko etxebizitzak esleitzeko.
 • Euskal Herriko 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoa denaren indarraldiaren pean sustatutako etxebizitzak.
 • 3/2015 Legea, ekainaren 18koa, Etxebizitzari buruzkoa denaren indarraldiaren pean sustatutako etxebizitzak.
 • 2019ko abenduaren 20an, Irungo Administrazio Kontseiluak prozedura honen 26. artikulua aldatzea erabaki zuen.
 • 2021eko urtarrilaren 25ean, Irungo Administrazio Kontseiluak prozedura honen 24. artikuluko d) idatz-zatia aldatzea erabaki zuen. 

Dokumentuak:

Zerrenda barematuak

2024an esleitzear dauden etxebizitzak

 • OÑAURRE I
  Piketazaharra kalea 28 B - 2. B  |   III. KUPOA   |   AZALERA ESKUBIDEA
  3 logela   |   Garajea eta trastelekua
  Etxebizitzaren eta eranskinen gehieneko prezioa:   176.839,14 €

2024an esleitutako etxebizitzak

 • OÑAURRE II
  Jostun kalea 20 - 1. C  |   I. KUPOA   |   JABETZA
  2 logela   |   Garajea eta trastelekua
  Etxebizitzaren eta eranskinen gehieneko prezioa:   145.238,01 €
 • ANDREARRIAGA
  Andreariaga Ibilbidea nº 15 B - 1º A   |   MUGIKORTASUN URRI IRAUNKORRA DUTEN PERTSONEN KUPOA   |   AZALERA ESKUBIDEA
  2 logela   |   Garajea eta trastelekua
  Etxebizitzaren eta eranskinen gehieneko prezioa:   180.428,85 €
 • OÑAURRE I
  Piketazaharra kalea 35 - Atikoa B  |   III. KUPOA   |   AZALERA ESKUBIDEA
  3 logela   |   Garajea eta trastelekua
  Etxebizitzaren eta eranskinen gehieneko prezioa:  193.865,14 €

Aurreko urteetan esleitutako etxebizitzak

Aurreko urteetan esleitutako etxebizitzen zerrenda

Betekizunak

Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan izena ematea