Babes publikoko etxebizitzen 2. eta ondorengo eskualdaketak

2018ko uztailaren 17an, “Babes Publikoko Etxebizitzen bigarren eta ondorengo eskualdatzeak esleitzeko prozedura” onetsi zuen IRUNVIko Administrazio Kontseiluak, honako etxebizitza hauen esleipena arautzeko xedez:

 • Euskal Herriko 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoa indarrean sartu baino lehen sustatuko etxebizitzak esleitzeko.
 • Euskal Herriko 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoa denaren indarraldiaren pean sustatutako etxebizitzak.
 • 3/2015 Legea, ekainaren 18koa, Etxebizitzari buruzkoa denaren indarraldiaren pean sustatutako etxebizitzak.
 • 2019ko abenduaren 20an, Irungo Administrazio Kontseiluak prozedura honen 26. artikulua aldatzea erabaki zuen.
 • 2021eko urtarrilaren 25ean, Irungo Administrazio Kontseiluak prozedura honen 24. artikuluko d) idatz-zatia aldatzea erabaki zuen. 

Dokumentuak:

Zerrenda barematuak

2023an esleitzear dauden etxebizitzak

 • OÑAURRE I
  Piketazaharra kalea 41 - Erdisotoa B  |   I. KUPOA   |   AZALERA ESKUBIDEA
  2 logela   |   Garajea eta trastelekua
  Etxebizitzaren eta eranskinen gehieneko prezioa:   136.606,54 €
 • ALZUKAITZ
  Jose Antonio Loidi Bizkarrondo kalea 18 - 4.B  |   I. KUPOA   |   AZALERA ESKUBIDEA
  2 logela   |   Garajea eta trastelekua
  Etxebizitzaren eta eranskinen gehieneko prezioa:   146.772,74 €
 • OÑAURRE I
  Jostun kalea 16 - Behea A  |   III. KUPOA   |   JABETZA
  3 logela   |   Garajea eta trastelekua
  Etxebizitzaren eta eranskinen gehieneko prezioa:   187.392 €

Aurreko urteetan esleitutako etxebizitzak

Aurreko urteetan esleitutako etxebizitzen zerrenda

Betekizunak

Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan izena ematea