Babes publikoko etxebizitzen 2. eta ondorengo eskualdaketak

2018ko uztailaren 17an, “Babes Publikoko Etxebizitzen bigarren eta ondorengo eskualdatzeak esleitzeko prozedura” onetsi zuen IRUNVIko Administrazio Kontseiluak, honako etxebizitza hauen esleipena arautzeko xedez:

 • Euskal Herriko 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoa indarrean sartu baino lehen sustatuko etxebizitzak esleitzeko.
 • Euskal Herriko 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoa denaren indarraldiaren pean sustatutako etxebizitzak.
 • 3/2015 Legea, ekainaren 18koa, Etxebizitzari buruzkoa denaren indarraldiaren pean sustatutako etxebizitzak.
 • 2019ko abenduaren 20an, Irungo Administrazio Kontseiluak prozedura honen 26. artikulua aldatzea erabaki zuen.
 • 2021eko urtarrilaren 25ean, Irungo Administrazio Kontseiluak prozedura honen 24. artikuluko d) idatz-zatia aldatzea erabaki zuen. 

Dokumentuak:

Eskualdatze-eskaeren zerrenda barematuak

2021eko urtarrilaren 25ean, Irungo Administrazio Kontseiluak onartu egin ditu kupoen araberako babes publikoko etxebizitzen bigarren eta ondorengo eskualdatze-eskaeren zerrenda barematuak.

Irungo Administrazio Kontseiluan 15 eguneko erreklamazio-epea ireki da, argitalpen hau egiten denetik kontatzen hasita.

Erreklamazioak aurkezteko epea 2021eko otsailaren 22an amaituko da.

Behin-behineko zerrendak:

Behin betiko zerrenda barematuak

IRUNVIko Administrazio Kontseiluak, 2021eko martxoaren 15ean bilduta, jendaurrean jartzeko epean aurkeztutako alegazioak ebatzi ondoren, 2021erako babes publikoko etxebizitzen bigarren eta ondorengo eskualdatzeetan aukera izateko behin betiko zerrenda barematuak onetsi ditu.


Behin betiko zerrendak:

Esleitzear dauden etxebizitzak

Une hauetan ez dago libre etxebizitzarik

Ekitaldi honetan esleitutako etxebizitzak

 • ALZUKAITZ
  Alzukaitz nº 25 - Bajo A |  III. KUPO   |  AZALERA-ESKUBIDEA
  3 logela   |   Garajea eta trastelekua
  Etxebizitzaren eta eranskinen gehieneko prezioa:  158.849,88 €
 • OÑAURRE II
  Jostun nº 24 - Bajo D |  II. KUPO   |  JABETZA
  3 logela   |   Garajea eta trastelekua
  Etxebizitzaren eta eranskinen gehieneko prezioa:  158.020,26 €
 • ANDREARRIAGA
  Andrearriaga Ibilbidea 15A -1ºA |  II KUPO   |  AZALERA-ESKUBIDEA
  3 logela   |   Garajea eta trastelekua
  Etxebizitzaren eta eranskinen gehieneko prezioa:  139.485,3 €
 • OÑAURRE I
  Piketazaharra nº 26A - 2A   |    III. KUPO   |   AZALERA-ESKUBIDEA
  3 logela   |   Garajea eta trastelekua
  Etxebizitzaren eta eranskinen gehieneko prezioa:  151.849,94 €
 • PALMERA MONTERO
  José Antonio Loidi Bizkarrondo nº 10 - 3º B  |  III KUPO   |   JABETZA
  3 logela   |   Garajea eta trastelekua
  Etxebizitzaren eta eranskinen gehieneko prezioa: 170.376,94 €

Betekizunak

Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan izena ematea