Emantzipa Programa

Erakundea: Eusko Jaurlaritza

25-29 urteko (biak barne) gazteen emantzipaziorako laguntza zuzena da. Hilean 300 euro ordaintzen dira, gehienez 24 hilabetez.

Informazio gehiago

Etxebizitza eskuratzeko eskubide subjektiboa

Erakundea: Eusko Jaurlaritza.

Ekainaren 18ko 3/2015 Legea onartuta, Eusko Jaurlaritzak etxebizitza duin eta egokia izateko eskubidea eta etxebizitza edo bizitoki bat legez okupatzeko eskubidea berrezartzen ditu, zenbait baldintza betez gero. Administrazio eskudunak eskubide hori aitortu behar du, interesdunak eskatu ondoren.

Informazio gehiago

Gaztelagun programa. Etxebizitza alokatzeko laguntzak

Erakundea: Eusko Jaurlaritza. Alokabide

18 urtetik 35era bitarteko gazteentzako laguntza bat da, diru-sarrera erregularrak eduki eta ohiko etxebizitzagatik alokairua ordaintzen ari direnentzat.

Epea etengabeko deialdia

Informazio gehiago

Etxebizitzarako Prestazio Osagarria

Erakundea: Eusko Jaurlaritza. Alokabide

Etxebizitzako prestazio osagarria (EPO) aldizkako prestazio ekonomiko bat da, Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren (DSBE) osagarri gisa egituratua eta ohiko etxebizitzaren edo bizitokiaren alokairu-gastuak bere edozein modalitatetan (errentamendua, azpierrentamendua, baterako errentamendua, ostatua, gelen alokairua) estaltzeko sortua.

Epea: etengabeko deialdia

Informazio gehiago

COVID-19a dela-eta etxebizitza librea alokatzeko laguntza

Erakundea: Eusko Jaurlaritza. Alokabide

Pertsona fisikoei zuzendutako laguntza, banaka edo bizikidetza-unitate batean elkartuta, baldin eta COVID-19aren krisiak kaudimengabezia ekonomikoa sortu dielako etxebizitza libre baten alokairua ordaindu ezin badute.

Genero-indarkeriaren biktimak, ohiko etxebizitzatik kaleratu dituzten pertsonak, etxerik gabeko pertsonak eta udalaren oinarrizko gizarte-zerbitzuen iritziz bereziki zaurgarriak diren beste pertsona batzuk.

Informazio gehiago