COVID-19a dela-eta etxebizitza librea alokatzeko laguntza

Erakundea: Eusko Jaurlaritza. Alokabide

Pertsona fisikoei zuzendutako laguntza, banaka edo bizikidetza-unitate batean elkartuta, baldin eta COVID-19aren krisiak kaudimengabezia ekonomikoa sortu dielako etxebizitza libre baten alokairua ordaindu ezin badute.

Genero-indarkeriaren biktimak, ohiko etxebizitzatik kaleratu dituzten pertsonak, etxerik gabeko pertsonak eta udalaren oinarrizko gizarte-zerbitzuen iritziz bereziki zaurgarriak diren beste pertsona batzuk.

Informazio gehiago

Gaztelagun programa. Etxebizitza alokatzeko laguntzak

Erakundea: Eusko Jaurlaritza. Alokabide

18 urtetik 35era bitarteko gazteentzako laguntza bat da, diru-sarrera erregularrak eduki eta ohiko etxebizitzagatik alokairua ordaintzen ari direnentzat.

Epea etengabeko deialdia

Informazio gehiago

Etxebizitzarako Prestazio Osagarria

Erakundea: Eusko Jaurlaritza. Alokabide

Etxebizitzako prestazio osagarria (EPO) aldizkako prestazio ekonomiko bat da, Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren (DSBE) osagarri gisa egituratua eta ohiko etxebizitzaren edo bizitokiaren alokairu-gastuak bere edozein modalitatetan (errentamendua, azpierrentamendua, baterako errentamendua, ostatua, gelen alokairua) estaltzeko sortua.

Epea: etengabeko deialdia

Informazio gehiago