Azalera-eskubideko titular erregistralei lurzorua saltzea.

Plegua

Baldintza ekonomiko administratiboen plegua, Irungo Etxebizitzarako Elkate Publikoa / Sociedad Pública de Vivienda de Irun SAU IRUNVI-ren titulartasuneko etxebizitza babastua eraikitzeko azalera-eskubidean utzitako partzeletako luzorua bertako azalera-titularrei zuzenean eta kostubidez besterentzea arautzeko.


Prezioa

Lurzoruaren balorazioa, erosteko prezioa finkatzeko ondorioetarako, Babes Publikoko Etxebizitzen Araubide Juridikoari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren alorreko finantza-neurriei buruzko martxoaren 4ko 39/2008ko Dekretuko 7. artikuluan aurreikusitakoaren arabera egingo da, eta kontuan izango dira babes ofizialeko higiezinak baloratzeko aplikagarri diren gainerako arauak ere.

Betekizunak

Egun etxebizitza bakoitzaren, garajearen, eratxikien eta, hala balitz, lokalen azalera-eskubidearen titular erregistrala izatea, betiere Auzolan-Arretxe, Beko Errota eta Oñaurre sustapenetan eratuei dagokienez.

Prozedura hastea

Eskaera

Epea

Epea mugagabe luzatua.

 

Plegua

Baldintza ekonomiko administratiboen plegua, etxebizitza bebestua eraikitzeko azalera-eskubidean utzitako Irungo Udalaren titulartasuneko partzeletako lurzorua azaleraren titularrei zuzenean eta kostu bidez besterentzea arautzeko.

Prezioa

Lurzoruaren balorazioa, erosteko prezioa finkatzeko ondorioetarako, Babes Publikoko Etxebizitzen Araubide Juridikoari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren alorreko finantza-neurriei buruzko martxoaren 4ko 39/2008ko Dekretuko 7. artikuluan aurreikusitakoaren arabera egingo da, eta kontuan izango dira babes ofizialeko higiezinak baloratzeko aplikagarri diren gainerako arauak ere.

Betekizunak

Egun etxebizitza bakoitzaren, garajearen, eratxikien eta, hala balitz, lokalen azalera-eskubidearen titular erregistrala izatea, betiere Auzolan-Arretxe, Beko Errota eta Oñaurre sustapenetan eratuei dagokienez.

Eskaera

Epea

Epea mugagabe luzatua.