Azalera-eskubideko titular erregistralei lurzorua saltzea.

Plegua

Irungo Etxebizitzaren Elkarte Publikoa SAU IRUNVI-ren titulartasuneko lurzatien lurzorua, azalerako titularrei zuzenean eta kostu bidez besterentzea arautuko duten baldintza ekonomiko-administratiboen plegua, etxebizitza babestua eraikitzeko azalera-eskubidean lagatakoa.


Prezioa

Lurzoruaren balorazioa, erosteko prezioa finkatzeko ondorioetarako, Babes Publikoko Etxebizitzen Araubide Juridikoari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren alorreko finantza-neurriei buruzko martxoaren 4ko 39/2008ko Dekretuko 7. artikuluan aurreikusitakoaren arabera egingo da, eta kontuan izango dira babes ofizialeko higiezinak baloratzeko aplikagarri diren gainerako arauak ere.

Betekizunak

Egun etxebizitza bakoitzaren, garajearen, eratxikien eta, hala balitz, lokalen azalera-eskubidearen titular erregistrala izatea, betiere Auzolan-Arretxe, Beko Errota eta Oñaurre sustapenetan eratuei dagokienez.

Prozedura hastea

Eskaera

Epea

Epea mugagabe luzatua.

 

Plegua

Etxebizitza babestua eraikitzeko azalera-eskubidean lagatako Irungo Udalaren titulartasuneko lurzatien lurzorua azalera-titularrei zuzenean eta kostu bidez besterentzea arautuko duten baldintza ekonomiko administratiboen plegua.

Prezioa

Lurzoruaren balorazioa, erosteko prezioa finkatzeko ondorioetarako, Babes Publikoko Etxebizitzen Araubide Juridikoari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren alorreko finantza-neurriei buruzko martxoaren 4ko 39/2008ko Dekretuko 7. artikuluan aurreikusitakoaren arabera egingo da, eta kontuan izango dira babes ofizialeko higiezinak baloratzeko aplikagarri diren gainerako arauak ere.

Betekizunak

Egun etxebizitza bakoitzaren, garajearen, eratxikien eta, hala balitz, lokalen azalera-eskubidearen titular erregistrala izatea, betiere Auzolan-Arretxe, Beko Errota eta Oñaurre sustapenetan eratuei dagokienez.

Eskaera

Epea

Epea mugagabe luzatua.