IRUNVIk arrisku penalen prebentzio programa bat garatu eta ezarri du, betetze kultura instituzional eta korporatiboa (Corporate Compliance) sustatzeko eta, horrela, IRUNVIren jardunean kudeaketa txukun eta arduratsua lortzeko, baita zuzentasun, zintzotasun eta gardentasun kultura eta arau eta estandar etikoak errespetatzeko kultura sustatzeko ere.

Era berean, bere jardunean jazotzen den portaera irregular ororen kontrako erabateko arbuioa agertu nahi du IRUNVIk; batez ere, beren izaera kontuan hartuta delitu izan daitezkeen jokaeren kontrakoa. Horregatik, horrelakoen prebentzioa da Corporate Compliance programaren helburu nagusia.

Zenbait dokumentuk osatzen du IRUNVIko Corporate Compliance programaren esparrua, eta, webgune honetan, interesa duen hirugarren ororen esku jartzen ditugu IRUNVIko Salaketa Kanala.

Salaketa Kanala

Salaketek salaketa jartzeko erreferentziazko ereduak aipatzen dituen gaiak hartu beharko dituzte barnean gutxienez: