BOE sustapena aurki, erosketa-erregimenean

 

Tokiko Gobernu Batzarrak, ohiko bilkuran bilduta, 2019ko abenduaren 18an onetsi zuen Recondo Promoción de Vivienda, SLU sustatzaileari lizentzia ematea Iparralde Recondo eremuan, geroko Iparralde hiribideko 3an eraikitzeko.

Sustapen horretan, sustatzailea behartuta dago 3 BOE etxebizitza egiteko erosketa-erregimenean, dagozkien garaje eta trastelekuekin.

2020ko ekainaren 26an, Recondo Promoción de Vivienda SLU enpresak eta IRUNVIk lankidetza-hitzarmen bat formalizatu zuten etxebizitza horiek IRUNVIk esleitu zitzan erosketarako-erregimenean duen Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan inskribatutako eskatzaileen bidez.

Aurreikusita dago 24 hilabete iraungo duela obrak.

Etxebizitzak 2022rako entregatzea aurreikusita dago.

2020ko azaroaren 3an, etxebizitza horiek esleitzeko Oinarriak onetsi ditu IRUNVIko Administrazio Kontseiluak.

Sustapen honetan izena emateko azken eguna 2021ko urtarrilaren 4a izango da.

Oinarriak

Inskripzio-eskabideak eta sustapen honetarako eskatzaileen erregistroan egin daitezkeen aldaketak kontuan hartzeko epea 2021eko urtarrilaren 4an amaituko da.

Onartuen behin-behineko eta baztertuen behin-behineko zerrendak

2021eko urtarrilaren 25ean, Irungo Administrazio Kontseiluak onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrendak onartu zituen.

Erreklamazioak aurkezteko epea 2021eko otsailaren 22an amaituko da.

Onartuen behin-behineko zerrendak:

 

Baztertuen behin-behineko zerrendak

0nartutakoen eta baztertutakoen behin betiko zerrendak

IRUNVIko Administrazio Kontseiluak, 2021eko martxoaren 15ean bilduta, sustapen honetan onartutakoen eta baztertutakoen behin-behineko zerrendak jendaurrean jartzeko epean aurkeztutako alegazioak ebatzi ondoren, esleipen-prozeduran onartutakoen eta baztertutakoen behin betiko zerrendak onetsi ditu.

Onartuen behin betiko zerrendak:

 

Baztertuen behin betiko zerrenda

 

Behin betiko zerrendak onetsi ondoren, kupo bakoitzari etxebizitza esleituta duten kupoen araberako behin-behineko zerrenda barematuak onetsi ditu, eta 15 eguneko epea eman du alegazioak aurkezteko.

Alegazio horiek IRUNVIko Administrazio Kontseiluaren aurrean jartzeko epea 2021eko apirilaren 15an amaitzen da.

Eskatzaileen behin-behineko zerranda barematua

Etxebizitza kupoaren arabera esleitzeko

Egiaztatu ahal izan da barematutako zerrendak argitaratu zirela 2021eko martxoaren 22an egindako lehen argitalpenean, baina ez kupo bakoitzari etxebizitza esleitzeko dokumentua. Horregatik, kupo bakoitzari etxebizitza esleitzeko dokumentua argitaratu da, alegazioak egiteko 15 eguneko beste epe bat emanez.

Irungo Administrazio Kontseiluan alegazioak aurkezteko epe berria 2021eko apirilaren 30an amaituko da

Esleipenaren xede diren etxebizitzen behin-behineko kalifikazioa:

 

Kupoen arabera barematutako behin betiko zerrendak, esleipendun bakoitzaren etxebizitza-esleipena eta kupo bakoitzaren itxarote-zerrenda

IRUNVIko Administrazio Kontseiluak, 2021eko ekainaren 11ko bilkuran, kupoen arabera barematutako behin-behineko zerrendak (kupo bakoitzaren etxebizitza-esleipenarekin) jendaurrean egondako aldian aurkeztutako alegazioak ebatzi eta gero, onetsi egin ditu kupoen arabera barematutako behin betiko zerrendak, esleipendun bakoitzaren etxebizitza-esleipena eta kupo bakoitzaren itxarote-zerrenda, 4.2.04 Recondo-Iparralde Irun eremuko Babes Publikoko etxebizitzak esleitzeko prozeduran.

Aurkeztutako alegazioei buruzko txostena

Etxebizitza esleituta duten esleipendunen zerranda

Kupoen arabera barematutakoitxaron-zerrendak

 

BOE eskatzaileen erregistroan inskribatzea