BOE sustapena aurki, erosketa-erregimenean

 

Tokiko Gobernu Batzarrak, ohiko bilkuran bilduta, 2019ko abenduaren 18an onetsi zuen Recondo Promoción de Vivienda, SLU sustatzaileari lizentzia ematea Iparralde Recondo eremuan, geroko Iparralde hiribideko 3an eraikitzeko.

Sustapen horretan, sustatzailea behartuta dago 3 BOE etxebizitza egiteko erosketa-erregimenean, dagozkien garaje eta trastelekuekin.

2020ko ekainaren 26an, Recondo Promoción de Vivienda SLU enpresak eta IRUNVIk lankidetza-hitzarmen bat formalizatu zuten etxebizitza horiek IRUNVIk esleitu zitzan erosketarako-erregimenean duen Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan inskribatutako eskatzaileen bidez.

Aurreikusita dago 24 hilabete iraungo duela obrak.

Etxebizitzak 2022rako entregatzea aurreikusita dago.

2020ko azaroaren 3an, etxebizitza horiek esleitzeko Oinarriak onetsi ditu IRUNVIko Administrazio Kontseiluak.

Sustapen honetan izena emateko azken eguna 2021ko urtarrilaren 4a izango da.

Oinarriak

Inskripzio-eskabideak eta sustapen honetarako eskatzaileen erregistroan egin daitezkeen aldaketak kontuan hartzeko epea 2021eko urtarrilaren 4an amaituko da.

Onartuen behin-behineko eta baztertuen behin-behineko zerrendak

2021eko urtarrilaren 25ean, Irungo Administrazio Kontseiluak onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrendak onartu zituen.

Erreklamazioak aurkezteko epea 2021eko otsailaren 22an amaituko da.

Onartuen behin-behineko zerrendak:

 

Baztertuen behin-behineko zerrendak

 

Nº de habitaciones de las viviendas objeto de adjudicación:

  • 1º A - 2 habitaciones - Vivienda adaptada 
  • 1º C - 2 habitaciones
  • 2º A - 2 habitaciones

BOE eskatzaileen erregistroan inskribatzea