Etxebizitza baten usufruktua eta jabetza soila

Askotan, bereziki Herentzien ondorioz, etxebizitza baten Jabetza Eskubidea zatitua egoten da:

  • Usufruktudunen eta
    etxebizitzaz Gozatzeko Eskubidea duen/duten pertsona/ak (fruituak edo etekinak eduki eta lortzeko):
  • Jabetze soila dutenen artean
    Etxebizitzaren Jabetza duen/duten pertsona/ak, baina denboraldi batez etxebizitza horretaz Gozatzeko Eskubiderik ez dutenak (hau da, Usufrukturik gabe).

 

Itzuli