Aparkatzeko tokiak alokatzeko erregimena

IRUNVIko Administrazio Kontseiluak, 2022ko urriaren 26an egindako bileran, 2023rako aparkalekuen prezioak izoztea erabaki du.

-2 ETA -3 SOLAIRUAK ETA MUGIKORTASUN URRIKO PERTSONENTZAT ERRESERBATUTAKO PLAZAK -1 SOLAIRUAN:

2023 urterako onartutako prezio bereziak

24 orduko alokairuaHileko kuota
Ibilgailuak 32,00 € (BEZa barne)

 

-1. SOLAIRUA, MUGIKORTASUN URRIKO PERTSONENTZAT ERRESERBATUTAKOAK IZAN EZIK:

2023 urterako onartutako prezio bereziak

24 orduko alokairuaHileko kuota
Ibilgailuak 60,00€ (BEZa barne)
Motozikleta 30,00€ (BEZa barne)

 

Eskaintza berezietarako baldintzak

Irunen erroldatutako pertsona fisikoentzat erreserbatutako plazak, bai eta Irunen kokatutako saltoki edo enpresentzat erreserbatutakoak ere.

 

Eskaintza berezietarako betekizunak

  • Irunen bizi diren pertsona fisikoak, Irunen kokatutako dendak eta enpresak.
  • Mugikortasun urriko pertsonentzat gordetako plaza bat eskatuz gero, plazaren eskatzaileak mugikortasun urriko pertsonentzako aparkatzeko txartel berezi baten titularra izan beharko du.
  • Plazaren eskatzaileak eta ibilgailuaren titularrak, eskatzailea ibilgailuaren titularra ez bada, Irungo Udalarekiko zerga-betebeharrak egunean izan beharko dituzte. Plazaren eskatzaileak eta Ibilgailua pertsona baten baino gehiagoren izenean badago eta zirkulazio-baimenean eskatzailea agertzen ez bada, trafiko-buruzagitzaren agiri bat erantsi beharko da, titular guztiak jasotzen dituena.

 

 Eskaintza berezietarako mugak

- 2 eta -3 solairuetako prezio bereziko plazen eskaintza etxe bakoitzeko plaza bakarrera mugatuta dago.

  

Eskabidea-orria - Prezio berezia

Eskabideakin batera aurkeztu beharreko dokumentazioa:

  • Eskatzailearen NANaren fotokopia.
  • Ordainagiriak kargatuko diren banku-kontuaren titulartasunaren egiaztagiria.
  • Eskatzailea eta ibilgailuaren titularra bat ez badatoz, erantzukizunpeko adierazpena ereduaren arabera.

 

PREZIO BEREZIARI HELTZEKO BALDINTZAK BETETZEN EZ DITUZTENENTZAKO BALDINTZA OROKORRAK

Alokairu-eskaintza berezira sartzeko baldintzak betetzen ez dituzten interesdunei zuzendua.

24 orduko alokairuaHileko kuota
Ibilgailuak 121,00 € (BEZa barne)
Motozikleta 36,30 € (BEZa barne)

 

Eskabidea-orria - Baldintza orokorrak

 

BALDINTZA PLEGUA

 

Erabilera lagapena eta jabetza osoaren prezioak

Solairua25 urterako erabilera50 urterako erabilera75 urterako erabilera75 urtetik jabetzara igarotzeaJabetza
Lehena 8.299,33 € 16.598,67 € 24.898,00 € 622,45 € 25.520,45 €
Bigarrena 7.316,00 € 14.632,00 € 21.948,00 € 548,70 € 22.496,70 €
Hirugarrena 6.529,33 € 13.058,67 € 19.588,00 € 489,70 € 20.077,70 €

Prezio hauek BEZ barne dute

 

ARAUDIA

 

ESTATUTUAK