Kontratazio-esleipenak

8.3.04 Lastaola Postetxea esparruko hiri antolamendurako plan berezia idazteko lana, prozedura sinplifikatuaren bidez, kontratatzeko pleguak.

Irungo Etxebizitzarako Elkarte Publikoa / Sociedad Pública de Vivienda de Irun SAU.rako (IRUNVI) garbiketa zerbitzuak kontratatzeko lizitazioa, prozedura simplifikatuaren bidez, arautuko duen klausula ekonomiko-administratiboen plegua.

 • Esleitua: esleitu gabe

IRUNGO ETXEBIZITZARAKO ELKARTE PUBLIKOA/SOCIEDAD PÚBLICA DE VIVIENDA DE IRUN SAU-KO Administrazio Kontseiluak, 2017ko irailaren 29an egindako bilkuran, eta aho batez, akordio hau hartu zuen: “esleitu gabe uztea Irungo Etxebizitzarako Elkarte Publikoa / Sociedad Pública De Vivienda De Irun SAU-rako garbiketa zerbitzuak kontratatzeko prozedura, zeina Administrazio Kontseiluak onetsi baitzuen 2017ko ekainaren 9an”.

Irungo Etxebizitzarako Elkarte Publikoarentzat (IRUNVI) Aholkularitza Juridikoen Zerbitzuak, prozedura sinplifikatuaren bidez kontratatzea.

 • Esleipen data: 2017/07/14
 • Esleitua: EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA SA (EKAIN)
 • Esleipenaren dokumentazioa: Akordio Esleipena - PDF

Prozedura erraztuaren bidez Irunen Etxebizitzari buruzko azterlan bat idazteko zerbitzuak kontratatzea.

 • Esleipen data: 2017/06/09
 • Esleitua: IKERTALDE Grupo Consultor S.A.
 • Esleipenaren dokumentazioa: Akordio Esleipena - PDF

Irungo Etxebizitzarako Elkarte Publikoarentzat (IRUNVI) zerga, lan eta kontabilitate alorreko aholkularitza zerbitzuak prozedura sinplifikatuaren bidez kontratatzea.

 • Esleipen data: 2017/06/09
 • Esleitua: GAYCA Asesores auditores.
 • Esleipenaren dokumentazioa: Akordio Esleipena - PDF

Irungo 6.2.01 Oñaurre esparruan gateentzako zuzkidura bizitokiak eraikitzeko Oinarrizko proiektua eta, hala behar badu, gauzatze proiektua, prozedura irekiaren bidez, kontatztzeko deialdia.

Esleipen berria

Hasierako esleipena

Irungo Udalerrian 3.1.01 San Miguel-Anaka eremuko birpartzelazio proiektuko RV.4.a(s) partzelako sotoen aurretiko azterlan orokorbat egiteko eta RV.4.b elementuan egikairtu beharreko eraikuntzako aurreproiektua idazteko laguntza teknikoa emateko lanak contratatzeko deialdia.

 • Esleitua: Francisco de Leon Arquitectura y Urbanismo,S.L.

Irungo 6.2.06 Txenperenea eremuko Birpartzelazio-proiektuaren erredakzioa eta ekipamenduko “S.G.E.” partzelarako sarbidea egikaritzeko obra-proiektuaren erredakzioa eta obra-zuzendaritza –1.A fasea– prozedura orokorrez kontratatzeko deialdia.

 • Esleipen data: 2011/12/02
 • Esleitua: Estudio Beldarrain,S.L.

Irun udalerrian San Migel-Anakako Hiri Antolamendurako Plan Berezirako aurreikusitako jarduketa eremuko lurzoruak kalitate-deklarazioa lortzeko egin beharreko azterlanak kontratatzeko deialdia.

 • Esleipen data: 2010/10/18
 • Esleitua: United Research Service España, S.L.

"Negoziatua, publizitate gabea". Irun Udalerriko Ana auzoan hiri antolamendurako plan bereziarako aurreikusitako jaduketa eremuan dagoen betegarri antropikoaren inguruko azterketak idaztea.

 • Esleipen data: 2009/09/15
 • Esleitua: Ekos Estudios ambientales,SLU.

Negoziatua, publizitate gabea. Irunen dauden etxebizitza hutsen behatokirako azterketaren arredakzioa.

 • Esleipen data: 2009/07/13
 • Esleitua: Ikertalde Grupo Consultor S.A.

Deialdia, Irungo 8.1.03 Artia eremuan Lurpeko Aparkalekuaren ekipamendua eraikitzeko Obra Zuzendaritzarako eta Oinarrizko Proiektua eta Egikaritze Proiektua erredaktatzeko Laguntza Teknikoa emateko lanak prozedura irekiaren bidez kontratatzeko.

 • Esleipen data: 2009/02/06
 • Esleitua: Roberto Ferreira Maina arquitecto

Irungo San Miguel Anaka esparrurako Hirigintza jarduerarako Programaren, Lursail Zatiketa Proiektuaren eta Urbanizazio Proiektuaren erredakzioa kontrataziorako deialdia.

 • Esleipen data: 2008/07/21
 • Esleitua: Francisco de León, Arquitectura y Urbanismo, S.L.

Irungo Oinaurre esparrurako Hirigintza Jarduerarako Programaren, Lursail Zatiketa Proiektuaren eta Urbanizazio Proiektuaren erredakzioa kontratatzeko lehiaketa-deialdia.

 • Esleipen data: 2007/09/24
 • Esleitua: ESTUDIO URGARI

Lehiaketa-deialdia, Irungo Hirigintza-jarduerako 6.2.06 Txenperenea eremuko Ingurumen-inpaktuaren Azterlana, Jarduera Urbanizatzailerako programa eta Sektorizazio Planaren erredakzioa kontratatzeko.

 • Esleipen data: 2007/03/23
 • Esleitua: ESTUDIO BELDARRAIN

Lehiaketarako deialdia, Irungo Alde Zaharra eraberritzeko Plan Berezia idazteko kontratazioa.

 • Esleipen data: 2006/03/27
 • Esleitua: UR&MA, S.L.

Irungo San Miguel Anaka esparruaren Hirigintza Erregimena Zehazteko behar diren Laguntza Teknikoko lanen kontrataziorako lehiaketa deialdia.

 • Esleipen data: 2005/07/05
 • Esleitua: Francisco de León, Arquitectura y Urbanismo, S.L.

Lehiaketarako deialdia, Irungo El Pinar parkean lurrazpiko aparkalekuaren ekipamendua eraikitzeko Oinarrizko Proiektua eta dagokion Plan Berezia eta, hala badagokio, Obren Egikaritza eta Zuzendaritzako Proiektua erredaktatzeko Laguntza Teknikoaren lanak.

 • Esleipen data: 2004/12/13
 • Esleitua: ANTERO-FERNANDEZ ARQUITECTOS, S.L.

Lehiaketarako deialdia beharrezko hiri garapenaren Planeamenduaren dokumentua kontratatzeko, halaber oinarrizko proiektua eta, hala badagokio, obren egikaritza eta zuzendaritza, zaharrentzako apartamentu babestuak eraikitzeko Lekaenea 3.2.03 esparruan, Irungo udalerrian.

 • Esleipen data: 2004/12/03
 • Esleitua: ANTON PAGOLA AIZPIRI

Irungo parte zaharra eraberritze eremu integratu deklaratzeko espedientea hasteko eskaera egiteko beharreko dokumentuak prestatzeko lanerako kontratua.

 • Esleipen data: 2004/07/21
 • Esleitua: UR&MA, S.L.

Itzuli