bog

IRUNVIko babes publikoko etxebizitza eskatzaileen erregistroko inskripzioaren baja

Aldizkari zk: 20  | Data: 2021-02-02

Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Arruntaren urriaren 01ko 39/2015 Legearen 41, 42 eta 44 artikuluetan xedatzen dena betez, eta Irunviri egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik iragarkian adierazten diren interesatuei ezin zaienez jakinarazpena espresuki egin, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta Irungo Udaleko Iragarki Taulan argitaratzen da iragarki hau, 5 eguneko epean, eta aipatutako espedientea Irunviko bulegoetan (Irun, Eliza karrika, 6-behean) eskura dagoela adierazten da.


IRUNVIko babes publikoko etxebizitza eskatzai leen erregistroko inskripzioaren baja

Aldizkari zk: 20  | Data: 2021-02-02

Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Arruntaren urriaren 01ko 39/2015 Legearen 41, 42 eta 44 artikuluetan xedatzen dena betez, eta Irunviri egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik iragarkian adierazten diren interesatuei ezin zaienez jakinarazpena espresuki egin, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta Irungo Udaleko Iragarki Taulan argitaratzen da iragarki hau, 10 eguneko epean, eta aipatutako espedientea Irunviko bulegoetan (Irun, Eliza karrika, 6-behean) eskura dagoela adierazten da.