2018ko apirilaren 26an, IRUNVIko Administrazio Kontseiluak Blas Urbizu Zabaletari esleitu zion “Irungo 8.3.04 Lastaola Postetxea eremuko Hiri Antolamenduko Plan Bereziaren idazketa.

Alkatetzaren 2020ko ekainaren 15eko ebazpenaren bidez onetsi da 8.3.04 Lastaola-Postetxea eremuko Hiri Antolamenduko Plan Berezia hasieran onesteko dokumentua.

2023ko urtarrilaren 27an, Udalaren Osoko Bilkurak behin betiko onartu zuen Lastaola Postetxea 8.3.04 eremuaren Hiri Antolamenduko Plan Berezia.