Etxebizitza partekatuaren ataria iragarki-taula bat da, eta horren bidez harremanetan jartzeko aukera dute bai etxebizitza partekatzeko interesa duten pertsonek bai gelak alokatu nahi dituzten jabeek eta alokatu nahi dituzten pertsonek.

Iragarkia argitaratu ahal izateko, eskaera-inprimaki bat bete behar da.

Eskaera hori bete ondoren, IRUNVIk berrikusiko du, argitaratu beharreko informazioa eta Etxebizitza Partekatuaren Atariak lortu nahi duen helburua bat datozela egiaztatzeko. IRUNVIk uste badu eskatzaileak bidalitako argitalpenaren edukia, osorik edo zati batean, ez datorrela bat Etxebizitza partekatuaren atariaren xedearekin, mezu elektroniko bat bidaliko dio eskatzaileari, argitalpena baztertu duela esanez eta argitalpen horren edukiarekin zein alderdi ez datozen bat adieraziz.

Nolanahi ere, argitaratu beharreko edukia Etxebizitza partekatuaren Atariak lortu nahi duen helburuarekin bat ez datorrela ulertuko da honako kasu hauetan:

  • Argitalpenaren edukiak izaera arrazista, xenofoboa, lizun edo iraingarria duenean.
  • Argitalpenaren edukiak adinagatik, sexuagatik, erlijiozko edo beste edozein motatako sinesmenagatik delitu-, terrorismo-, indarkeria- edo difamazio-ekintzak egitera bultzatzen duenean.
  • Argitaratu beharreko edukiak hirugarrenen oinarrizko eskubideak kaltetzen dituenean edozein eratan.
  • Argitaratu beharreko informazioa legez kontrako publizitatea edo publizitate desleiala denean.
  • Argitaratu beharreko informazioaren edukiak komunikazioen sekretua eta/edo datu pertsonalak babesteko alorrean aplikatu beharreko araudia urratzen duenean.


Argitalpena orrialdearen edukiarekin bat baldin badator, ahalik eta epe laburrenean argitaratuko da.

Pertsona batek argitalpenarekiko interesa agertzen duenean, iragarleak abisu bat jasoko du, eta horren bidez interesdunaren kontaktua ikusi ahal izango du.

Irunvi ez da erantzule egiten zerbitzuaren erabiltzaileek argitaratutako informazioaren aurrean; eta, beraz, ez du inolako erantzukizunik bere gain hartuko erabiltzaileek emandako informazioaren egiazkotasun, zehaztasun, zilegitasun, egokitasun edo egokitzapen ezak eragin ditzakeen kalte edo galerengatik. Era berean, IRUNVIk ez du bere gain hartuko inolako erantzukizunik erabiltzaileen artean sortu diren harremanen edo negoziazioen ondorioz sor daitekeen edozein karga, eskubide, gatazka, hipoteka, gorabehera, enbargo edo erroldak eragin ditzakeen kalte edo galerengatik, baldin eta harreman edo negoziazio horiek eragina izan badezakete Etxebizitza partekatuaren atarian iragarritako higiezinetan.