Irungo udalerriko 6.3.01 alardea (61815 eta 61816 erregistro-finkak) birpartzelatzeko proiektuaren ondoriozko B-4 eta B-5 zenbakidun eraikuntza-eskubideak eta horien sestrapean gauzatutako 63 garaje-plazak besterentzeko agiria argitaratu du IRUNVIk.

Informazio gehiago