Ondasunen zenbaketa zehazteko, honako dokumentazio hau aurkeztu beharko du:

  • Apartamentuaren titularra izango den bakoitzaren banku-kontuen ziurtagiria, Gipuzkoako Foru Ogasunak egina (Francisco de Gainza kalea).
  • Aurreko ziurtagirian zerrendatutako kontuen saldoa, 2021eko abenduaren 31n, kontu korrontea duten banketxeetara zuzenduta.


Autonomi betekizuna, jokabide-nahasmendurik eza eta osasun egoera ona izatea justifikatzeko, hona joan behar da:

  • Irungo Udaleko Gizarte Zerbitzuen departamentura, mendekotasunaren balorazioa eskatzeko. Izapide horretarako, ez dago hitzordua hartu beharrik.