Hirigintza-garapena martxan

  • 2010eko abenduaren 29an, 3.1.01 San Miguel Anaka eremuaren kudeaketa-enkargua IRUNVIri ematea onetsi zuen Udalbatzak.
  • 2016ko azaroaren 30ean, 3.1.01 San Miguel Anaka eremuko Hiri Antolamenduko Plan Berezia onetsi zuen Udalbatzak.
  • 2019ko uztailaren 19an, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak ebazpena eman zuen, Lurzoruaren Kalitatearen Adierazpena lortzeko beharrezkoa den hondeaketa-plana gauzatu zedin baimentzeko.
  • 2019ko abenduaren 10ean, IRUNVIk SAN MIGUEL-ANAKA ABEEri esleitu zizkion deskontaminazio-lanak.
  • 2019ko abenduaren 22an, IRUNVIk AECOM URS ESPAÑA SLU enpresari esleitu zion deskontaminazio-lanen zuzendaritza.
  • 2020ko martxoaren 3an, IRUNVIk SAITEC SA enpresari esleitu zion urbanizazio-proiektuaren idazketa.
  • 2020ko martxoaren 10ean, Irungo Udalak Hirigintzako Jarduketa Programa onetsi zuen, Alkatetzaren ebazpenaren bidez.
  • 2020ko apirilaren 30ean, IRUNVIk DINAM INGENIERIA,SL enpresari esleitu zion baimendutako hondeaketa-planeko hondar-lurzoruaren azterketa.

 

Gaur egun, jarduketa-eremu osoan Lurzoruaren Kalitate Adierazpena lortzeko hondeaketa-lanak amaitzen ari da IRUNVI. Aurreikusten da 2021eko azaroan amaituta egotea hondeaketa-lanak.

Hirigintzako hurrengo urratsak:

  • Birpartzelatze-proiektua eta urbanizazio-proiektua behin betiko onesteko aurreikusitako data: 2021. urtea.
  • Urbanizazio-obrak esleitzeko eta urbanizazio-obra egikaritzen hasteko aurreikusitako data: 2021. urtea.

 

San Miguel Anakan garatu behar diren babes publikoko etxebizitzen kopurua: 887