2023ko abenduraren 28an, IRUNVIko Administrazio Kontseiluak onartu egin ditu erregimen orokorreko babes publikoko etxebizitzak kupoetan erosteko bigarren eta ondorengo eskualdaketetara sartzeko eskaeren behin-behineko zerrenda barematuak, dagokien kupoaren arabera etxebizitzak esleitzeko, 2024ko ekitaldirako.

2024ko zerrenda barematuak