Urriaren 25ean, Etxebizitza bat okupatzeko eskubide subjektiboari buruzko urriaren 10eko 147/2023 Dekretua argitaratu zen Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian" (EHAA, 204, 2023ko urriaren 25ekoa),  Dekretuaren azken xedapenek babes publikoko etxebizitzak eskuratzeko araudiaren zenbait eduki aldatzen dituzte: funtsean, babes ofizialeko etxebizitzak eskuratzeko eska daitezkeen urteko gehieneko diru sarrera haztatuak handitzen dituzte, eta etxebizitza bat behar izateko eskakizunaren salbuespenak aldatzen.

Informazio gehiago