San Migel Anakak urratsa erraldoia egingo du, lehen mugimenduak ikusteko atzerakontua hasi baita dagoeneko. Irungo Udalak aste honetan birpartzelazio-proiektuari hasierako onespena eman zaio. Dokumentu horren behin betiko onespenarekin argi berdea emango zaie obrei, eremua urbanizatzeko eta babes publikoko lehen etxebizitzak eraikitzeko.

Proiektua behin betiko onetsita, urbanizazio-obrak hasiko dira. IRUNVI arduratuko da eremua garatu eta egikaritzeko jarduketaz, Udalak 2010ean onartutako kudeaketa-aginduari jarraikiz.

Auzo berri bat

San Migel Anakaren datu garrantzitsuenak bizitegi-gune berriaren tamainarekin eta hiri-sare berriaren eskala eta eraginarekin dute lotura. Auzo berri bat sortuko da eta, bere ertzetako hiri-bilbe irregularra integratutakoan, Anaka eta San Migel auzoak lotuko ditu, Irun hiriaren iparraldea eraldatuko du eta beste hiri-eredu bat bihurtuko du, konektatuagoa eta jasangarriagoa

Urbanizazio-obrak Donostia kalean hasiko dira, eta eremu guztira zabalduko dira. Guztira 1.175 etxebizitza eraikiko dira, eta horietatik 887 inguru babes publikokoak izango dira. Horrez gain, auzorako ekipamendu publikoak eraikiko dira, hala nola igerileku publikoak eta bestelako kirol-ekipamenduak.

Jarduketa aurten hastea aurreikusten da, eta eremu publikoak urbanizatuko dira Jaizkibel kalearen eta Letxunborro hiribidearen zati baten inguruan, eremutik kanpo, erdibitzailea iparralderantz mugiarazita eta bidegorriaren sekzioa bi noranzkoetara egokituta, jarduketaren ondoan eta korridore berde batekin batera. Oinezkoentzako pasealekua ere zabalduko da.

Azken batean, eraztun perimetral bat sortuko da (Donostia, Anaka eta Jaizkibel kaleak eta Letxunborro hiribidea), eta horri Luis de Uranzuren luzapena gehituko zaio, San Migel Anaka gurutzatuko duena Gibeanakako biribilgunearekin lotuz. Horietan sostengatzen dira ibilgailuen trafikoa, aparkalekua, garraio publikoa, ekipamenduak, etab.

Donostia kalea hiribide zabal bat bihurtuko da, eta berdeguneak izango ditu, eta erabilera desberdineko eremu publikoak ere izango dira.

Urbanizazio-obrak hasita, inguruan aurreikusitako lan guztiei ekingo diete, etxebizitzetatik hasi eta jarduketan aurreikusitako gainerako ekipamenduak barne hartuta.

San Miguel Anari buruz informazio gehiago