IRUNVIko Administrazio Kontseiluak, 2022ko abenduaren 20an egindako bileran, "Erregimen orokorreko babes publikoko etxebizitzak erosteko 2023ko ekitaldirako bigarren eta ondorengo eskualdatzeak eskuratzeko eskaeren behin-behineko zerrenda barematuei aurkeztutako alegazioei buruzko txostena" onartu ondoren, behin betiko zerrenda barematuak onartu ditu.

 

Informazio gehiago