2022ko urriaren 26an, IRUNVIko Administrazio Kontseiluak onartu egin ditu erregimen orokorreko babes publikoko etxebizitzak kupoetan erosteko bigarren eta ondorengo eskualdaketetara sartzeko eskaeren behin-behineko zerrenda barematuak, dagokien kupoaren arabera etxebizitzak esleitzeko, 2023ko ekitaldirako.

 

Informazio gehiago