2021eko abenduaren 14an, IRUNVIren Administrazio Kontseiluak, jendaurrean jartzeko epean aurkeztutako alegazioak ebatzi ondoren, erregimen orokorreko Babes Publikoko Etxebizitzen kupoen araberako bigarren eta ondorengo eskualdatzeak eskuratzeko behin betiko zerrenda barematuak onartu ditu, etxebizitzak dagokien kupoaren arabera esleitzeko 2022ko ekitaldirako.

 

Informazio gehiago