IRUNVIko Administrazio Kontseiluak, 2021eko ekainaren 11ko bilkuran, kupoen arabera barematutako behin-behineko zerrendak (kupo bakoitzaren etxebizitza-esleipenarekin) jendaurrean egondako aldian aurkeztutako alegazioak ebatzi eta gero, onetsi egin ditu kupoen arabera barematutako behin betiko zerrendak, esleipendun bakoitzaren etxebizitza-esleipena eta kupo bakoitzaren itxarote-zerrenda, 4.2.04 Recondo-Iparralde Irun eremuko Babes Publikoko etxebizitzak esleitzeko prozeduran.

Informazio gehiago