Apartamentua eta trastelekua 2.H

Azalera erabilgarria: 41,95m²
Trastelekua: 4m²
Biztantze-eskubidearen prezioa: 102.682,92 €
Apartamentuaren planoa - PDF

Apartamentuaren baldintzak: Biztantze-eskubidea

 

Informazio gehiago