Behin-behineko zerrenda barematuak

2022ko urriaren 26an, IRUNVIko Administrazio Kontseiluak onartu egin ditu erregimen orokorreko babes publikoko etxebizitzak kupoetan erosteko bigarren eta ondorengo eskualdaketetara sartzeko eskaeren behin-behineko zerrenda barematuak, dagokien kupoaren arabera etxebizitzak esleitzeko, 2023ko ekitaldirako.

15 egun balioduneko erreklamazio-epea ireki da IRUNVIko Administrazio Kontseiluan, argitalpen honen egunetik zenbatzen hasita.

Erreklamazioetarako epearen amaiera. 2022 azaroaren 23a.

 

Behin-behineko zerrendak:

Behin betiko zerrenda barematuak

IRUNVIko Administrazio Kontseiluak, 2022ko abenduaren 20an egindako bileran, "Erregimen orokorreko babes publikoko etxebizitzak erosteko 2023ko ekitaldirako bigarren eta ondorengo eskualdatzeak eskuratzeko eskaeren behin-behineko zerrenda barematuei aurkeztutako alegazioei buruzko txostena" onartu ondoren, behin betiko zerrenda barematuak onartu ditu.

Behin betiko zerrendak:

Itzuli